Ceny za granicę

Ceny obowiązują przy połączeniach oraz wysyłaniu wiadomości SMS & MMS za granicę