Ceny roamingowe

Ceny obowiązujące przy korzystaniu z telefonu przebywając za granicą

Podróżujesz statkiem lub samolotem?

Roaming satelitarny na statkach i w samolotach różni się cenami i  może kosztować bardzo drogo.

Jeżeli w ramach umowy świadczone są usługi roamingowe, to zapewniamy dostęp do takich usług roamingowych w strefie UE/EOG, z jakich korzystasz w kraju (usługi głosowe, SMS, dane mobilne), a które są świadczone przez operatorów odwiedzanych krajów UE/EOG, z zachowaniem takiej samej lub wyższej jakości jak w kraju (m.in. pod względem szybkości, opóźnień, dostępności), przy czym zwracamy uwagę, że w niektórych krajach UE/EOG usługi u konkretnych operatorów mogą być świadczone na mniej korzystnych warunkach ze względu na obiektywne możliwości techniczne, tj. dostępność określonych technologii (co najmniej sieci tej samej generacji, np. 4G, 5G), zasięg, wymagania dotyczące zapewnienia integralności sieci lub zmienność ze względu na czynniki zewnętrzne (np. topografię).


Jeśli rozbieżności w jakości usług operatora w odwiedzanym kraju w stosunku do parametrów przewidzianych w umowie (np. odchylenia od reklamowanej lub maksymalnej prędkości) są znaczące i istotnie wpływają na korzystanie przez Użytkownika z określonych usług (np. wysokie obciążenie sieci może spowolnić transmisję danych na dużą skalę, zablokować strumieniowanie wideo, zakłócić korzystanie z usług interaktywnych), prosimy powiadomić nas o tym zgodnie z procedurą przewidzianą w umowie, a zbadamy zaistniałą sytuację zgodnie z naszymi zobowiązaniami wobec Użytkownika.