SIM, PIN & PUK

Zgubiony/skradziony telefon wraz z kartą SIM

Jeżeli zgubiłeś swoją kartę SIM lub twój telefon został skradziony, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi pod 06160, aby zablokować starą kartę.

Duplikat karty SIM możesz zamówić logując się na Moje Konto lub kontaktując się z naszym Biurem Obsługi.